Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bắn tinh vào trong của bạn gái vì không kịp