Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Làm xong việc rồi thì đi thổi kèn cho sếp