Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Phòng gym cũng chỉ là nơi để địt nhau