Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sang nhà chăm sóc cô hàng xóm thiếu thốn