Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Trắng như thế này anh có thích không